Forside 2 hjemmeside 2018.jpg
konceptets fire søjler.jpg
Forside 2 hjemmeside 2018.jpg

Fra truet til udfordret


MØD AGGRESSION MED OMTANKE OG OVERBLIK

I MCPHERSON-GRUPPEN TROR VI PÅ, AT AGGRESSIV OG TRUENDE ADFÆRD I SIG SELV
IKKE ER FARLIG… VOLD ER…

MEN KAN DU SE BAG OM DEN AGGRESSIVE ADFÆRD OG HAR DU INDSIGT I EGNE REAKTIONSMØNSTRE, KAN DU REDUCERE DINE BEKYMRINGER BETYDELIGT.

GENNEM VORES LÆRINGS- OG TRÆNINGSFORLØB ”FRA TRUET TIL UDFORDRET” GIVER VI DIG VIDEN OG FÆRDIGHEDER TIL KONSTRUKTIVT, AT HÅNDTERE AGGRESSIV OG TRUENDE ADFÆRD OG TIPPE BALANCEN MOD AFSPÆNDING OG SAMARBEJDE.

SCROLL DOWN

Fra truet til udfordret


MØD AGGRESSION MED OMTANKE OG OVERBLIK

I MCPHERSON-GRUPPEN TROR VI PÅ, AT AGGRESSIV OG TRUENDE ADFÆRD I SIG SELV
IKKE ER FARLIG… VOLD ER…

MEN KAN DU SE BAG OM DEN AGGRESSIVE ADFÆRD OG HAR DU INDSIGT I EGNE REAKTIONSMØNSTRE, KAN DU REDUCERE DINE BEKYMRINGER BETYDELIGT.

GENNEM VORES LÆRINGS- OG TRÆNINGSFORLØB ”FRA TRUET TIL UDFORDRET” GIVER VI DIG VIDEN OG FÆRDIGHEDER TIL KONSTRUKTIVT, AT HÅNDTERE AGGRESSIV OG TRUENDE ADFÆRD OG TIPPE BALANCEN MOD AFSPÆNDING OG SAMARBEJDE.

 
 

At være udfordret i en kritisk situation er, at kunne trives under- og navigere i, begivenheder med en høj grad af uforudsigelighed. 

At stå ansigt til ansigt med en borger, der udviser en aggressiv og truende adfærd kan være skræmmende, ubehagelig og risikere, at sætte dybe spor i ens sind. Debriefing og psykologisk rådgivning efter en voldsom oplevelse er endeligt sluppet ud af skyggerne og nu accepteret af de medarbejdere, der dagligt er i risikozonen. Det er ikke længere forbundet med skam at vende sine oplevelser med en psykolog.

Men hvad med uddannelse, rådgivning og træning, før episoden sker? Hvad nu, hvis vi kunne ”vaccinere” personalet og gøre dem mere modstandsdygtige overfor stressen, og presset fra truende eller uforudsete situationer?

Hvad nu, hvis vi ikke blot kunne gøre de ansatte mere robuste, men også minimere risikoen for, at sporene efter en voldsom hændelse bliver for dybe?

Ville sådan et lærings- og træningsforløb  ikke være værd at iværksætte?

 

”Fra Truet Til Udfordret” er, at skabe balancen mellem på den ene side, at kunne håndtere de krav arbejdet stiller, evnen til respektfuldt at kunne relatere og skabe samhørighed til borgeren og på den anden side ikke, at blive for privat involveret.

konceptets fire søjler.jpg

DE FIRE SØJLER


MENTALT OVERSKUD PÅ ET OMRÅDE,
ANSPORER TIL MENTALT OVERSKUD PÅ ANDRE

 

 

 

 

 

Fra Truet Til Udfordret hviler på fire søjler,
der tilsammen skaber og udvikler din
mentale modstandskraft, styrker din
emotionelle balance og maksimerer dine
indre ressourcer.

 

 

 

DE FIRE SØJLER


MENTALT OVERSKUD PÅ ET OMRÅDE,
ANSPORER TIL MENTALT OVERSKUD PÅ ANDRE

 

 

 

 

 

Fra Truet Til Udfordret hviler på fire søjler,
der tilsammen skaber og udvikler din
mentale modstandskraft, styrker din
emotionelle balance og maksimerer dine
indre ressourcer.

 

 

 

Det er en helt naturlig reaktion at blive usikker og bange, når du står over for en borger, der er meget aggressiv eller truende i sin adfærd - du risikerer at få et chok, pulsen stiger og adrenalinen pumpes ud i kroppen. Og hvad sker der så? Måske bliver du handlingslammet, går i panik eller “ryger helt op i det røde felt” - endda på trods af masser af viden om, hvordan du kan løse konflikter eller forsvare dig selv.

Hvis du skal undgå at reagere på dine følelser, så kræver det, at du kan fastholde et mentalt overskud i disse meget pressede situationer. ligesom det er vigtigt at optræne og kultivere dine naturlige instinkter og selvindsigt, så du enten helt kan undgå truende situationer og om nødvendigt komme ud af en fysisk konfrontation.

Fra Truet Til Udfordret hviler på fire søjler, der tilsammen skaber og udvikler den mentale modstandskraft, giver overskud og maksimerer dine indre ressourcer. disse fire søjler er:

 

Borgerperspektivet:

At forstå baggrunden for borgerens aggressive og truende adfærd, og genkende måden den kommer til udtryk på, vil give dig et indblik i borgerens verden og hjælpe dig til at se mennesket bag den problemskabende adfærd.

Borgerperspektivet” afmystificerer den aggressive adfærd og øger din bevidsthed om de faktorer, der har betydning op til- og i en truende situation

collumn.jpg
collumn.jpg

Personaleperspektivet:

Indsigt i egne reaktionsmønstre, før, under og efter en kritisk situation udvider ens viden om, hvorfor man reagerer som man gør.
Vi leverer en række praksisnære redskaber, der bidrager til, at man kan navigere i sine følelsesmæssige oplevelser og håndtere det ubehag, der opstår i en konfliktfuldt situation.

Du har det der skal til; vi lærer dig, at bruge dine naturlige ressourcer i praksis. ”Personaleperspektivet” øger din evne til at identificere og afstemme dine følelsesmæssige tilstande, så du ved hvordan du skal respondere, i en kritisk situation.

Samspillet:

Aggressiv adfærd er i sig selv ikke farligt, udadreagerende adfærd er… personalets opgave må være, at balance egne reaktioner så situationen tipper mod afspænding og samarbejde.

Kropssprog, udstråling og verbal kommunikation er de redskaber mennesker anvender i sammenspillet med hinanden.

Samspillet” tilbyder en struktureret kommunikationsform, baseret på neuropædagogiske principper, der gør dig i stand til at styre konflikten i en konstruktiv retning

collumn.jpg
collumn.jpg

Det daglige perspektiv:

Når vold og trusler er en realitet på arbejdet, er det samtidig vigtigt, at du er med til at sikre åbenhed og dialog i det kollegiale fællesskab, så følelsesmæssige reaktioner i konfliktsituationer ikke skaber splid eller spænder ben for fagligheden. Det handler om at håndtere vold og trusler – og samtidig bevare den kollegiale opbakning, tillid og respekt.

Ny viden og læring er af ringe værdi, hvis det lærte ikke kan overføres til praktiske færdigheder. ”Det Daglige Perspektiv” knytter teori, erfaring, refleksion og træning sammen til et praksisnært arbejdsredskab, der nemt kan implementeres i personalets dagligdag

 

Vi tror på, at du for at opnå følelsen af tryghed, selv skal være i stand til at yde en slags ”førstehjælp” indtil du kan tilkalde kollegial hjælp.
Vi udstyrer dig med en række nyttige værktøjer, der vil give dig tre vitale gevinster:

1. Selvtilliden i svære situationer vokser.

2. Evnen til at håndtere svære situationer øges.

3. De ødelæggende effekter fra traumatiske oplevelser reduceres.