Vi har den pragmatiske filosofi, at der generelt er to typer af konflikter du må være parat til at møde:

Den ene er mødet og håndteringen af de borgere, der til tider udviser en aggressiv, truende og/eller udadreagerende adfærd.
Den anden, er den indre konflikt du risikerer, at opleve i mødet med denne borger.

Sindsstemninger som usikkerhed, tvivl og tøven i forhold til at gribe ind eller trække sig, kan hæmme din faglige håndtering af situationen.

 

Vi tilbyder dig og din arbejdsplads den viden og de færdigheder der konstruktivt fremmer håndteringen af disse to konflikter, gennem:

 

Temadag

”Fra Truet Til Udfordret” som temadag er velegnet som inspiration for ledelse og personale. Det er et praktisk forløb med fokus på konkret viden og redskaber, der styrker personalets tryghedsskabende kompetencer og let implementeres i personalets dagligdag.

Workshops

mcpherson-gruppen udbyder en række emneorienterede workshops a tre timers varighed, der går i dybden med temaer, der er vitale for en tryg og omsorgsfuld håndtering af borgerens problemskabende adfærd.

Lærings- og træningsforløb

Vores læring- og træningsforløb har typisk varighed fra mellem 16 til 36 timer fordelt på moduler af tre eller fire timer af gangen. Personalet arbejder i mindre erfa-grupper, fra fire til seks personer i hver gruppe.
Vidensdeling, refleksion samt træning af praksisnære og konkrete redskaber er i fokus på dette forløb.

Dette er en investering, der flytter personalets opfattelse af borgerens problemskabende adfærd fra truet til udfordret.

Foredrag og forelæsninger

Relevant som inspiration eller som oplæg til personalemødet. Vores foredrag har typisk en varighed på omkring halvanden time.