Udtalelser om vores kursus fra Rosengården, Frederikshavn, Sæby.

 

Uddrag af evaluering af et rotationsforløb 2014-2015 på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle- Horsens

"Vores lærer, Kevin McPherson, var en fornøjelse at få undervisning af. Her snakker vi om en mand, som har styr på sit materiale og budskab. Alt i alt har det været en kanon oplevelse på et meget højt fagligt niveau."

"Undervisningen med Kevin McPherson har virkeligt sat nogle tanker i gang. Hvorfor er det ikke et krav at lære disse teknikker på grunduddannelsen? Det burde være et obligatorisk fag."

"Undervisningen burde implementeres i grunduddannelsen som hjælper og assistent. Så kunne mange problemer og situationer med demente, udad-reagerende og aggressive borgere undgås."

"Det bedste var dagene med Kevin, som jeg fik så meget ud af og kunne tage med hjem. Kevin er en fantastisk lærer."

"Ekstremt god undervisning fra Kevin McPherson, som jeg kan bruge i min hverdag, både på og uden for arbejdet."

 

Uddrag af evalueringen af undervisning på Socialpsykiatri Langeland (Hjørnet), marts 2015

God energi, og tråden blev holdt.

God viden om adfærdsreaktioner, hjernen og psyken. Kevin McPherson formår at sammenholde teori med storytelling og skaber derved gode koblinger til vores dagligdag.

En fantastisk spændende dag med god, klar, særdeles nærværende og vedkommende undervisning.

Tusind tak for en god og spændende dag med viden, som jeg kan bruge til refleksion i min dagligdag.

 

Fra truet til udfordret

LEDELSEN PÅ KÆRDALEN SIGER:

“Vi fik en forrygende start på det nye år, med endnu en borger som var voldsomt udad regerende. Personalet klarede det i flot stil, omend det var hårdt så længe det stod på. De fik anvendt ”Kevin grebet”… sikret for farlige genstande, og anvendte viden og metoder fra jeres undervisning. De videregav også teknikkerne til den del af personalegruppen som ikke var med i kursusforløbet, og støttede hinanden rigtig flot i processen. De har fået mulighed for at fordybe sig og udvikle sig på disse metoder og metodevalg”.

 

PERSONALET PÅ KÆRDALEN SIGER:

“At man tager udgang i vores naturlige bevægemønster”.

“Jeg lærte en hel del om mig selv i forhold til hvordan jeg reagerer i pressede situationer og mine grænser både arbejdsmæssigt og fritid, ligger. Jeg føler nu, at jeg kan passe på mig selv, min familie, kollegaer og beboere”.

“At træne med Kevin, det gav mening. Og hvor nemt han kan få det til at se ud. Jeg har nydt det”.

“Jeg lærte at læse personens kropssprog og kropsholdninger, at undvige og afværge slag. Nu tænker jeg mere over, hvor jeg selv placerer mig og hvilket kropssprog jeg bruger i konfliktsituationer”.

“Jeg lærte meget om, hvordan sindet og kroppen reagerer i pressede situationer og, hvordan jeg kan bruge mit tankesæt i situationer hvor jeg tvinges til, at undvige og afværge slag”.

“At blive bevidst om, hvad man kan gøre i en konfliktsituation og få redskaber, så jeg kan handle i stedet for at gå i panik når situationen opstår”.

“Jeg kan bruge det jeg har lært og er nu i stand, at fastholde mit fokus i en konfliktsituation. Jeg har lært hvordan jeg kan få overblik og kontrol over en voldsom episode”.

“Det var rigtigt godt, at teori og praktiske øvelser supplerede hinanden løbende i undervisningen og at mcphersongruppen inddragede vores egne beboeres adfærdsmønstre i "undervisningsforløbet”.

 

Vibeke Christensen
Social- og Sundhedsassistent

“Social- og sundhedsassistent Vibeke Christensen arbejder på et bosted for psykisk syge misbrugere. At beboerne kan være utilregnelige, har hun altid vidst. Men den dag, en kvindelig beboer farede op og tog kvælertag på hende, var hun handlingslammet. ”Jeg blev fuldstændig overrumplet og kunne ikke bevæge mig ud af stedet. Jeg vidste ikke, om jeg måtte slå hende, eller hvordan jeg ellers kunne forsvare mig. Jeg appellerede til hende om at give slip, men hun svarede, at hun legede med mig og kunne gøre, hvad hun havde lyst til – også slå mig ihjel.” Vibeke Christensen var bagefter mærket af episoden og modtog psykologhjælp. Men hun syntes, hun manglede noget, og bad derfor om at komme på kursus med Kevin McPherson. ”På kurset talte vi blandt andet om situationer med kvælertag, og det var en befrielse at få konkrete handlemuligheder. Skulle nogen forsøge sig med kvælertag mod mig igen, bruger jeg de fysiske greb, jeg har lært, til at fjerne personens arme. Jeg vil råbe op i stedet for at blive mundlam, og jeg vil bevæge mig, så adrenalinen ikke får lov til at stivne min krop. I det hele taget færdes jeg helt anderledes på gangene i dag, og jeg tror ikke, jeg var på arbejdspladsen mere, hvis jeg ikke havde fået tillid til, at jeg kan styre situationen selv.” For nylig begyndte den samme kvindelige beboer igen at opføre sig provokerende overfor Vibeke Christensen. Men episoden udviklede sig aldrig, fordi Vibeke Christensen talte med store ord og gik.”


Sigrid Rindom
Gruppeleder på Kærdalen

Hej Kevin,
Mange tak for sidst. Det blev igen en god og lærerig eftermiddag. Jeg lovede dig feedback fra personalet på din undervisning, så her kommer nogle af deres udsagn om kurset:

”Den bedste undervisning, jeg har modtaget i mine 40 års arbejdsliv.”

”Jeg husker og anvender det, jeg lærte.”

”Det gav et fælles grundlag for lignende situationer.”

”Det er godt, at vi nu er mere trygge ved hinanden.”

”Kurset var meget anvendeligt.”

 

Karina Bøgeskov Birk
Sygeplejerske på Retspsykiatrisk afdeling Risskov

”Jeg synes det er en god indføring i den frygt, man som nyuddannet og nyansat sygeplejerske på en retspsykiatrisk afdeling oplever i hverdagen, men som man ikke bliver præsenteret for på introkurser eller til konflikthåndtering. Det er jo noget, som opstår hos alle, både sygeplejersker, pædagoger og SOSU’er – erfarne såvel som nyuddannede. Bogen giver et godt overblik over adrenalinens begrænsninger og muligheder. Som kvindelig sygeplejerske på en retspsykiatrisk afdeling er den viden vigtig, da jeg ofte har set adrenalinen som en begrænsning og følt mig hæmmet i mit daglige arbejde, fx i forbindelse med tvangsmedicinering.

”McPherson” sætter ord på det usagte. Et godt praksisorienteret oplæg og undervisning fra en mand, der ved, hvad han taler om, fordi han har selv stået i situationerne.”


Charlotte Pagh Andersen
Uddannelses- og udviklingskoordinator
Vejle kommune

Hvilke 3 pointer fra kurset har haft særlig betydning for dig i tiden efter kurset?

1.       ”Kropsprogets betydning i konfliktsituationer, belastningen for personen med psykose, der hører stemmer.

2.      ”At vide, hvad jeg kan gøre, hvis jeg bliver trængt op i en krog, at der både blev undervist i fysisk og psykisk selvforsvar, og at jeg føler mig bedre rustet til at takle en situation, før den når at udvikle sig.

3.       “Jeg føler mig mere sikker, fordi jeg ved, hvad jeg kan gøre. Jeg nu er mere opmærksom på beboerens kropssprog, mit eget kropssprog, samt egen placering i en optrappende konflikt, og jeg ved, hvordan jeg kan forholde mig verbalt i dialog med en udadreagerende borger.”

 

Karen Bjerregaard:
Praktikvejlederkurser, Censor i videns området "Socialt arbejde"
Udvikling af socialrådgiver uddannelsen (UCSJ)

”Jeg havde den fornøjelse at være med til foredraget om ”fra truet til udfordret” med Kevin McPherson i mandags.

Han indtog salen, hvor der var ca. 200 stud. fra Soc.udd.

Kevin startede sit foredrag med at opridse, der findes to typer af potentielle voldsforbrydere, de emotionelle (varme og ukontrolleret) og de instrumentelle (kolde og kontrollerede). En rigtig god indgang, hvor han fortalte om de forskellige typers adfærd, og om soc.rådg. reaktionsmønstre, herunder vi skal lære at holde hovedet koldt, og kontrollere ubehag, samt hvad kan der gøres…

Kevins foredrag kredsede mest om de kolde voldsforbrydere, dem der ikke reagerer ved, vi kender konflikthåndtering/trappen og god samtale teknik.

 Foredraget lagde op til, at vi kunne relatere hans fortælling til virkeligheden, uden dog at have stået i den, som hans efterfølgende eksempler gav udtryk for. De studerende var stillesiddende, lyttende og spørgende i tre timer.

 Kevin var teoretisk funderet, henviste til litt. ifb med oplægget og han brugte en del medicinske begrebet ifb ved  gennemgang af hjernen ifh til måden vi reagerer på. Det var rigtig godt også for soc.rådg., og kan også  ligge op til, at sådan foredrag sagtens kunne være for både sygpl. og pæd og socrgd. på tværs.

"Jeg har evalueret med modul 8 – ca. 60 tilstedeværende fra foredraget, de gav kun ros, og flere har pointer fra foredraget, som de vil tage med sig. Flere udtrykte, at de skulle have haft foredraget før praktikken”.